Home > Gallery
Rime scenery near Kiran River in Altay, Xinjiang
2017-02-04 source:Xinhua
Online Dictionary 

Photo taken on Jan. 25, 2016 shows rime scenery near the Kiran River in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ye Erjiang)

Photo taken on Jan. 25, 2016 shows rime scenery near the Kiran River in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ye Erjiang)