Home > Gallery
Fraidoun of Afghanistan runs carpet business in China's Xinjiang
2017-05-08 source:Xinhua
Online Dictionary 

Fraidoun Haji Bari arranges a carpet at Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, May 2, 2017. Fraidoun of Afghanistan has run carpet business in China for some 11 years by buying goods from his Afghan hometown and selling them in Xinjiang. (Xinhua/Hu Huhu)

Fraidoun Haji Bari arranges a carpet at Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, May 2, 2017. Fraidoun of Afghanistan has run carpet business in China for some 11 years by buying goods from his Afghan hometown and selling them in Xinjiang. (Xinhua/Hu Huhu)