Home > Gallery
Scenery of Yardang landform in Xinjiang
2017-08-28 source:Xinhua
Online Dictionary 

Photo taken on Aug. 24, 2017 shows the scenery of Yardang landform in Fuhai County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Aug. 24, 2017 shows the scenery of Yardang landform in Fuhai County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Aug. 24, 2017 shows the scenery of Yardang landform in Fuhai County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)