Home > Gallery
Scenery of Sayram Lake in China's Xinjiang
2018-07-04 source:Xinhua
Online Dictionary 

Vehicles run by the Sayram Lake in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 29, 2018. (Xinhua/Zhao Ge)

An island is seen on the Sayram Lake in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 29, 2018. (Xinhua/Zhao Ge)