Herders in China's Xinjiang embrace shearing season

2021-08-25source:Xinhua

We Recommend