In pics: blooming gagea flowers on grassland in Zhaosu, Xinjiang

2022-04-11source:Xinhua
  • Photo taken on April 5, 2022 shows blooming gagea flowers on the grassland in Zhaosu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo by Li Wenwu/Xinhua)

  • Photo taken on April 5, 2022 shows blooming gagea flowers on the grassland in Zhaosu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo by Li Wenwu/Xinhua)

  • Photo taken on April 5, 2022 shows blooming gagea flowers on the grassland in Zhaosu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo by Li Wenwu/Xinhua)

  • Photo taken on April 5, 2022 shows blooming gagea flowers on the grassland in Zhaosu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo by Li Wenwu/Xinhua)

  • We Recommend

    Top