Winter view of Kanas scenic spot in Xinjiang

2023-01-05source:Xinhua
  • This photo taken on Dec. 30, 2022 shows a winter view of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • This photo taken on Dec. 30, 2022 shows a winter view of Hemu Village of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • This photo taken on Dec. 30, 2022 shows a winter view of Hemu Village of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • This aerial photo taken on Dec. 29, 2022 shows a winter view of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • This photo taken on Dec. 29, 2022 shows a winter view of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • A tourist enjoys winter view of Kanas scenic spot in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Dec. 29, 2022. (Xinhua/Hao Jianwei)

  • We Recommend

    Top