View of Hemu Village after snow in China's Xinjiang

2024-01-22source:Xinhua
  • An aerial drone photo taken on Jan. 17, 2024 shows a view of Hemu Village after snow in Altay Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li Xiang)

  • An aerial drone photo taken on Jan. 17, 2024 shows a view of Hemu Village after snow in Altay Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li Xiang)

  • An aerial drone photo taken on Jan. 17, 2024 shows a view of Hemu Village after snow in Altay Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li Xiang)

  • An aerial drone photo taken on Jan. 17, 2024 shows a view of Hemu Village after snow in Altay Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li Xiang)

  • We Recommend

    Top