Scenery of Lujiaowan scenic area in Xinjiang

2024-06-07source:Xinhua
  • An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows people visiting Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

  • Visitors pose for photos in Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 5, 2024. (Xinhua/Ding Lei)

  • We Recommend

    Top